Betingelser

BETINGELSER

Handelsbetingelser for Iværksættersiden.dk

1. Indledning
Disse handelsbetingelser gælder for køb foretaget på Iværksættersiden.dk, som ejes og drives af PR-Gruppen, CVR-nr. 27499880, Refshalevej 147, st.tv 1432 København K

Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler på Iværksættersiden.dk

Du skal særligt være opmærksom på at vores produkter er serviceydelser og du indgår et samarbejde med Iværksættersiden.dk på baggrund af vores Betingelser.

2. Bestilling af varer
Du kan bestille ydelser på Iværksættersiden.dk 24 timer i døgnet. .

Når du bestiller en ydelse, vil du modtage en kvittering via e-mail med en bekræftelse på modtagelse af ordren. Herefter vil du modtage en velkomstmail med et tilknyttet spørgeskema som svarer til den ydelse du har bestilt. Når du har udfyldt spørgeskemaet vil du blive kontaktet telefonisk af vores Projektkoordinator eller en Account Manager, som vil gennemgå forløbet med dig.

Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger, du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Ønsker du yderligere information kan du kontakte vores Support på info@isiden.dk eller 53680768

3. Levering:

Første udkast bliver leveret online på valgt domænenavn eller på et testdomæne, senest 5 hverdage efter påbegyndelse af ydelsen. Dog med forbehold for travle perioder, ferieperioder og forsinkelser ved redelegering eller allerede understøttet webhoteller.
Alle ændringer iht. Serviceabonnementet skal sendes til info@isiden.dk med dit domænenavn, som emnelinie.
Ændringer vil blive implementeret senest 4 hverdage efter modtagelse.
Det er antaget, at man som kunde forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, herunder uetisk opførsel på nettet. Og at man ikke krænker tredjeparts navne, varemærkerettigheder, gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder.
Der må ikke forefindes erotisk, pornografisk, pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale.
Iværksættersiden.dk forbeholder sig ret til enerådigt at definere om uetisk opførsel har fundet sted og/eller, at noget materiale ikke overholder retningslinjerne. I sådanne tilfælde kan Iværksættersiden.dk – ophæve Serviceabonnementet med øjeblikkelig varsel, og der ydes ingen erstatning af nogen art, herunder driftstab.
Ved bestilling, forpligter kunden sig til at opgive korrekt e-mail-adresse og ved lancering af et website at opgive Firmanavn.
Iværksættersiden.dk behandler alle oplysninger som værende fortrolige og vil kun udlevere fortrolige oplysninger i henhold til lov eller retskendelse.
Iværksættersiden.dk forbeholder sig ret til at behandle kundens oplysninger i egne statistikker, som har til formål at forbedre kvaliteten, samt at anvende oplysninger som reference i salgs og markedsføringsøjemed.

4. Serviceabonnement:
Serviceabonnementet indeholder:

  • WordPress CMS
  • Webhotel med ubegrænset plads og emails
  • E-mail support – dog er vi altid kun et tlf opkald væk.
  • ubegrænsede rettelser på hjemmesiden
  • Ubegrænset Rådgivning – Vi står altid til rådighed også telefonisk

5. Brugen af hjemmesiden:
Iværksættersiden.dk kan ikke holdes ansvarlig for evt. løbende ekstra omkostninger i forbindelse med brugen af hjemmesiden, dette værende, eksempelvis hosting, sagsanlæg, m.m.
Hos Iværksættersiden.dk omfatter webhotellet fri plads. Dvs. du har den fordel, at du ikke betaler for hverken trafik eller plads på dit website. Dog forudsættes en normal trafik/pladsvurdering. Denne vurderes ud fra, at der ikke indgår ekstreme eller urimelige belastninger, som kan være til skade for server eller andre globe brugere. Hjemmesiden skal anses som en fremvisning/salgsplads for Private og Erhverv m.m.
Det er ikke tilladt, at distribuere spam. Enhver overtrædelse vil medføre omgående lukning af Hjemmesiden, forudbetalt beløb refunderes ikke Iværksættersiden.dk forbeholder sig ret til, ved overtrædelse eller misbrug af ovennævnte, at ophæve abonnementet uden varsel og opkræve særskilt afgift for trafikafvikling og plads.  Iværksættersiden.dk forbeholder sig ret til alene at afgøre, om overtrædelse har fundet sted.

6. Pris & Betaling:

Betaling & Fortrydelsesret

Betaling for bestilling sker så snart ydelsen påbegyndes. Da der er tale om Serviceydelser kan fortrydelse ske så længe ydelsen ikke er påbegyndt. Så snart ydelsen påbegyndes kan bestilling ikke fortrydes. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til Nets eller Paypal i krypteret form, dvs. det kun er Nets eller Paypal, som kan læse disse oplysninger. Iværksættersiden har ikke adgang til oplysningerne.
Alle priser er opgivet i DKK. ekskl. 25% moms.
Prisen for en hjemmeside er 750 DKK. ekskl. moms, serviceabonnementet koster 295 DKK ekskl moms. pr. mdr. Serviceabonnementet bliver hævet en gang pr. mdr. Første gang når ydelsen påbegyndes. Dvs. hvis ydelsen påbegyndes d. 6 i en måned. vil vi hæve Serviceabonnementet d. 6 i hver måned.

Du kan vælge, om du vil betale via Paypal, Epay eller via faktura. Vores betalingsgateway understøtter de fleste kreditkort herunder Visa, Mastercard, JCB, American Express og Dankort. Ved betaling med kreditkort sker selve betalingen via en sikker forbindelse (SSL) igennem Paypal eller Epay. Det betyder, at  Iværksættersiden.dk ikke har adgang til dine kreditkortoplysninger. Vælger du betaling via faktura, vil du få fremsendt en faktura som skal betales netto kontant. Der opkræves ikke kortafgift på Iværksættersiden.dk.
Iværksættersiden.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Såfremt betydelige ændringer sker, vil dette blive oplyst på  Iværksættersiden.dk’s hjemmeside. Det påhviler kunden at holde sig ajour herom. Iværksættersiden.dk trækker automatisk via Paypal eller Epay den månedlige afgift fra dit kreditkort. Efter levering kan købet ikke fortrydes.

Hjemmesiden bliver leveret med et WordPress Content Management System. Det betyder at du har mulighed for at rette i hjemmesiden uden kendskab til kodning.

Som udgangspunkt bliver hjemmesiden oprettet med følgende menupunkter 1. forside 2. profil. 3. ydelser 4.Kontakt se eksempel på http://ivaerksaettersiden.dk/demo/

WordPress CMS systemet kan som udgangspunkt håndtere Sider, Gallerier og Kontaktformularer.

Har man en hjemmeside i forvejen kan vi levere hjemmesiden med kopiering af nuværende menupunkter, dette skal aftales særskilt med din kontaktperson og der skal aftales en merpris, som vil blive faktureret 8 dage netto. Såfremt hjemmesiden indeholder mindre end 10 menupunkter, og/eller Galleri/er med mindre end 10 billeder, vil der ikke blive faktureret nogen merpris.

Ved kopiering af tekst og billeder vil prisskemaet se således ud:

0 – 10 menupunkter – ingen merpris, herefter er prisen 300 DKK. pr. menupunkt, der skal kopieres. Samt yderligere 20 DKK. pr. billede hvis hjemmesiden indeholder et Galleri/er på over 10 billeder.

 

Bemærk vi bygger din hjemmeside ud fra skabeloner, det betyder at vi ikke kan ændre i designet i forhold til hvad den enkelte skabelon tillader. Ønsker du designændringer eller andet, som ikke er standard i din hjemmeside, kan vi godt programmere dette som yderligere kodning.

Yderligere kodning, som går udover standard, dvs. kodning som ikke inkluderer Sider, Gallerier og Kontaktformularer vil blive afregnet med en time pris på 800 DKK. ekskl. moms(PR-Gruppens norm. timepris er  1000 DKK. ekskl. moms), og vil blive aftalt skriftligt efter opsætning af hjemmeside.

Fakturering finder sted 8 dage netto, og implementering af det aftalte, vil ske efter modtaget betaling.

7. Opsigelse:
Serviceabonnementet kan opsiges, blot ved at afmelde det via paypal eller BS eller du kan sende en mail til info@isiden.dk med besked om opsigelse. Forudbetalte beløb refunderes ikke. Såfremt man undlader at betale Serviceabonnement via paypal, epay eller faktura anses dette som en opsigelse.

Bemærk ved opsigelse vil vi lukke serviceabonnementet og lukke ned for hjemmesiden.
Iværksættersiden.dk forbeholder sig til enhver tid ret til at ophæve et abonnement, uden at kunden nødvendigvis har overtrådt en af nærværende forretningsbetingelser. I sådanne tilfælde vil forudbetalt abonnement blive refunderet. Der ydes ingen erstatning af nogen art, herunder driftstab.

8. Ansvar:
Brugen af hjemmesiden er på kundens eget ansvar.
Iværksættersiden.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller tab i forbindelse med forstyrrelse af elektronisk udstyr, driftstab, tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at hjemmesiden ikke kan anvendes som forudsat, tab relaterende til uvedkommendes adgang til data og systemer, ved servernedbrud, tabte data, tab som skyldes, at data eller informationer forvanskes eller lignende. edb virusser, eller ved forhold, som ligger uden for  Iværksættersiden.dk’s kontrol, såsom force majeure. Dvs. brand, oversvømmelse, strejke, krig, lockout, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører, naturkatastrofer eller lignende.
Iværksættersiden.dk er ikke ansvarlig for informationer hentet fra eller brugen af internettet herunder, software, edb-programmer og lignende. Hjemmesiden er testet op imod Microsoft baserede programmer, herunder internet eksplorer. Og funktionaliteten i hjemmesiden skulle være funktionsdygtigt. Dog fraskriver  Iværksættersiden.dk sig ethvert ansvar i forbindelse med funktionaliteten, da der kan forekomme opdateringer og ændringer, som er uden for  Iværksættersiden.dk område, samt nogle browsere, herunder nye browsere, ikke kan være kompatibel til at vise grafik m. m. optimalt.
Ved redelegering, bestilling af et domænenavn eller fremsendelse af koder i forbindelse med et allerede eksisterende webhotel, fraskriver  Iværksættersiden.dk ethvert ansvar for tab eller skade i forbindelse med redelegeringen/ bestillingen/opsætningen.

9. Backup
Der foretages daglig backup, der giver mulighed for reetablering af brugers data ved systemnedbrud. Dog skal der tages forbehold for situationer, hvor det kan være umuligt at reetablere tabte data. Derfor er det brugers ansvar selv at tage den nødvendige backup af data i forbindelse med hjemmesiden.
Iværksættersiden.dk stiller ingen garanti for reetablering af tabt data og kan ikke påtage sig ansvar for evt. tabt data.

10. Rettigheder:
Alle rettigheder såsom Grafisk Materiale, Kildekode, administrationssystemet m.m. tilhører Iværksættersiden.